Bijzondere tandheelkunde
Vakliteratuur en voorlichtingsmateriaal

 

Boeken

Ad de Jongh

De Jongh, A. Angst voor de tandheelkundige behandeling.
Assen: Van Gorcum; 2006; 2e herziene druk 2012.
[ISBN 978 90 232 4785 2].
angst-dejongh
————————————————————————————-
De Jongh, A.  ‘Lastige’ patiënten in de tandartspraktijk:
over psychische problemen en de gevolgen voor het behandelplan.
Bohn Stafleu, Van Loghum: Houten; 2004.
[ISBN 90 313 4253].
 angst-2-jongh

Dyonne Broers

Broers DLM. Mondzorg bij mensen met een beperking.
Houten: Prelum uitgevers; 2011.
[ISBN 9789085620983].
mondzorg-broers