Bijzondere tandheelkunde
Hebben kwetsbare ouderen jouw belangstelling?

Heb jij affiniteit met kwetsbare ouderen en vind je het leuk om hen te behandelen? Kies dan voor een postinitiële differentiatieopleiding tot tandarts geriatrie.

 

Tandarts geriatrie

handen-geriatrieBegin 2010 telde Nederland ruim 2,5 miljoen 65-plussers (15% van de bevolking). Dit aantal neemt in de komende decennia bij een relatief gelijkblijvende populatie in omvang toe tot 4,2 miljoen in 2030 (24% van de bevolking). Deze groep ouderen beschikt in toenemende mate over (gedeeltelijk) natuurlijke dentitie.

 

Er kunnen drie groepen ouderen worden onderscheiden: vitale ouderen, kwetsbare ouderen en geriatrische ouderen. Een tandarts-geriatrie is een tandarts-algemeen practicus die specifieke kennis en kunde heeft om mondzorg te verlenen aan kwetsbare ouderen en geriatrische ouderen. Deze ouderen kunnen zelfstandig wonen (al dan niet met hulp van mantelzorg) of in verpleeg- of verzorgingshuizen of vergelijkbare zorginstellingen. Kwetsbaarheid gaat doorgaans gepaard met een toenemende zorgafhankelijkheid. Geriatrische patiënten zijn per definitie kwetsbaar. Deze ouderen zijn over het algemeen boven de 80 jaar. Andere kenmerken zijn het hebben van verschillende chronisch lichamelijke aandoeningen en gebruik van verschillende medicamenten.

 

Chronisch lichamelijke aandoeningen kunnen direct of indirect invloed hebben op de mondgezondheid en op de behandelbaarheid en omgekeerd kan de mondgezondheid invloed hebben op de algemene gezondheid. Dit impliceert onder andere dat de reguliere mondzorgverlening niet altijd in de gewenste omvang uitvoerbaar is. Daarom moet de mondzorgverlening worden afgestemd op de mogelijkheden van de kwetsbare oudere.

 

Mondzorg  verlenen aan kwetsbare en geriatrische ouderen vergt aparte kennis, attitude en vaardigheden van een tandarts. Vanaf januari 2014 bestaat aan de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) te Amsterdam de mogelijkheid de differentiatieopleiding tot tandarts-geriatrie te volgen. Deze driejarige opleiding (3 dagen per week, waarvan 2 dagen praktijk en 1 dag theorie) stelt geïnteresseerde tandartsen in staat op dit terrein van de bijzondere tandheelkunde kennis en ervaring te verwerven.

 

Specialist

‘De Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) heeft de opleiding erkend. De KNMT heeft in haar ledenlijst de differentiatie ‘tandarts-geriatrie’ bij de betreffende tandartsleden aangegeven.
Na afronding van de differentiatieopleiding tandarts-geriatrie beoordeelt het Consilium Gerodontologicum (NVGd) het portfolio van de cursist. Wanneer dit goed wordt bevonden wordt de titel tandarts-geriatrie verleend.’

 

Locatie

Het praktische gedeelte van de opleiding (opleidingsplaats) is ondergebracht in een verpleeghuis, een centrum voor bijzondere tandheelkunde of een geriatrische verwijspraktijk.

 

Onderwijsaanbieder

De opleiding tot tandarts-geriatrie wordt gecoördineerd door de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) te Amsterdam, onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd).

 

Om te lezen

Zodra er updates zijn van bovenstaande documenten, zullen deze op de site aangepast worden.

 

Om te kijken

Woensdag 11 december 2013 was op omroep Max een uitzending te zien over mondzorg bij ouderen, met daarin een interview met Arie Hoeksema en Anita Visser. Klik hier om de uitzending te bekijken.